View: 24 48 ALL
 • Gạch Granite Taicera 40×40 G48209
  182.353

  – Chủng loại: Gạch Porcelain Mờ phun men.

  – Quy cách: 400×400 mm

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Taicera.

  – Chức năng: Lát nền (hoặc ốp tường)

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch lát nền nhà giá rẻ Taicera G48938
  176.471

  SaiGon Tile chuyên cung cấp Gạch lát nền nhà giá rẻ Taicera G48938, Gạch lát nền Taicera, Gạch lát nền giá rẻ, Gạch lát nền 40×40, Gạch granite, Gạch Taicera, Gạch G48938.

  – Chủng loại: Gạch porcelain mờ, Gạch granite mờ, Gạch mờ, Gạch đá thạch anh, Gạch đá granite, Gạch đá porcelain, Gạch thạch anh, Gạch bột đá ép, Gạch lát nền 40×40 Taicera mờ, Gạch tráng men, Gạch granite phủ men.

  – Quy cách: Gạch 400×400 mm, Gạch 40×40 cm.

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Gạch Taicera.

  – Xuất xứ: Gạch Việt Nam.

  – Chức năng: Gạch lát nền, Gạch ốp tường.

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch lát nền nhà giá rẻ Taicera G48937
  176.471

  SaiGon Tile chuyên cung cấp Gạch lát nền nhà giá rẻ Taicera G48937, Gạch lát nền Taicera, Gạch lát nền giá rẻ, Gạch lát nền 40×40, Gạch granite, Gạch Taicera, Gạch G48937.

  – Chủng loại: Gạch porcelain mờ, Gạch granite mờ, Gạch mờ, Gạch đá thạch anh, Gạch đá granite, Gạch đá porcelain, Gạch thạch anh, Gạch bột đá ép, Gạch lát nền 40×40 Taicera mờ, Gạch tráng men, Gạch granite phủ men.

  – Quy cách: Gạch 400×400 mm, Gạch 40×40 cm.

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Gạch Taicera.

  – Xuất xứ: Gạch Việt Nam.

  – Chức năng: Gạch lát nền, Gạch ốp tường.

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch Granite Taicera 40×40 G48936
  176.471

  – Chủng loại: Gạch Porcelain Mờ phun men.

  – Quy cách: 400×400 mm

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Taicera.

  – Chức năng: Lát nền (hoặc ốp tường)

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch lát nền nhà giá rẻ Taicera G48925
  176.471

  SaiGon Tile chuyên cung cấp Gạch lát nền nhà giá rẻ Taicera G48925, Gạch lát nền Taicera, Gạch lát nền giá rẻ, Gạch lát nền 40×40, Gạch granite, Gạch Taicera, Gạch G48925.

  – Chủng loại: Gạch porcelain mờ, Gạch granite mờ, Gạch mờ, Gạch đá thạch anh, Gạch đá granite, Gạch đá porcelain, Gạch thạch anh, Gạch bột đá ép, Gạch lát nền 40×40 Taicera mờ, Gạch tráng men, Gạch granite phủ men.

  – Quy cách: Gạch 400×400 mm, Gạch 40×40 cm.

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Gạch Taicera.

  – Xuất xứ: Gạch Việt Nam.

  – Chức năng: Gạch lát nền, Gạch ốp tường.

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch Granite Taicera 40×40 G49042
  170.588

  – Chủng loại: Gạch Porcelain hạt mè

  – Quy cách: 400×400 mm

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Taicera.

  – Chức năng: Lát nền (hoặc ốp tường)

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch Granite Taicera 40×40 G49033
  170.588

  – Chủng loại: Gạch Porcelain hạt mè

  – Quy cách: 400×400 mm

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Taicera.

  – Chức năng: Lát nền (hoặc ốp tường)

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch lát nền 40×40 giá rẻ Taicera G49034
  164.706

  SaiGon Tile chuyên cung cấp Gạch lát nền 40×40 giá rẻ Taicera G49034, Gạch lát nền Taicera, Gạch lát nền giá rẻ, Gạch lát sân 40×40, Gạch granite, Gạch 40×40 taicera, Gạch G49034.

  – Chủng loại: Gạch porcelain mờ, Gạch granite mờ, Gạch mờ, Gạch đá thạch anh, Gạch đá granite, Gạch đá porcelain, Gạch thạch anh, Gạch bột đá ép, Gạch lát nền 40×40 Taicera mờ, Gạch tráng men, Gạch granite phủ men.

  – Quy cách: Gạch 400×400 mm, Gạch 40×40 cm.

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Gạch Taicera.

  – Xuất xứ: Gạch Việt Nam.

  – Chức năng: Gạch lát nền, Gạch ốp tường.

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch lát nền 40×40 giá rẻ Taicera G49005
  164.706

  SaiGon Tile chuyên cung cấp Gạch lát nền 40×40 giá rẻ Taicera G49005, Gạch lát nền Taicera, Gạch lát nền giá rẻ, Gạch lát sân 40×40, Gạch granite, Gạch 40×40 taicera, Gạch G49005.

  – Chủng loại: Gạch porcelain mờ, Gạch granite mờ, Gạch mờ, Gạch đá thạch anh, Gạch đá granite, Gạch đá porcelain, Gạch thạch anh, Gạch bột đá ép, Gạch lát nền 40×40 Taicera mờ, Gạch tráng men, Gạch granite phủ men.

  – Quy cách: Gạch 400×400 mm, Gạch 40×40 cm.

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Gạch Taicera.

  – Xuất xứ: Gạch Việt Nam.

  – Chức năng: Gạch lát nền, Gạch ốp tường.

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch lát nền 40×40 giá rẻ Taicera G49002
  164.706

  SaiGon Tile chuyên cung cấp Gạch lát nền 40×40 giá rẻ Taicera G49002, Gạch lát nền Taicera, Gạch lát nền giá rẻ, Gạch lát sân 40×40, Gạch granite, Gạch 40×40 taicera, Gạch G49002.

  – Chủng loại: Gạch porcelain mờ, Gạch granite mờ, Gạch mờ, Gạch đá thạch anh, Gạch đá granite, Gạch đá porcelain, Gạch thạch anh, Gạch bột đá ép, Gạch lát nền 40×40 Taicera mờ, Gạch tráng men, Gạch granite phủ men.

  – Quy cách: Gạch 400×400 mm, Gạch 40×40 cm.

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Gạch Taicera.

  – Xuất xứ: Gạch Việt Nam.

  – Chức năng: Gạch lát nền, Gạch ốp tường.

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !

 • Gạch lát nền 40×40 giá rẻ Taicera G49001
  164.706

  SaiGon Tile chuyên cung cấp Gạch lát nền 40×40 giá rẻ Taicera G49001, Gạch lát nền Taicera, Gạch lát nền giá rẻ, Gạch lát sân 40×40, Gạch granite, Gạch 40×40 taicera, Gạch G49001.

  – Chủng loại: Gạch porcelain mờ, Gạch granite mờ, Gạch mờ, Gạch đá thạch anh, Gạch đá granite, Gạch đá porcelain, Gạch thạch anh, Gạch bột đá ép, Gạch lát nền 40×40 Taicera mờ, Gạch tráng men, Gạch granite phủ men.

  – Quy cách: Gạch 400×400 mm, Gạch 40×40 cm.

  – Thùng 8 viên = 1.28m2.

  – Thương hiệu: Gạch Taicera.

  – Xuất xứ: Gạch Việt Nam.

  – Chức năng: Gạch lát nền, Gạch ốp tường.

  – Đơn giá tính theo m2, Gạch loại 1 (Loại I, loại AA).

  – Miễn phí giao hàng đến chân công trình trong nội thành Tp.HCM.

  – Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất.

   

  THANKS FOR YOUR ATTENTION AND BEST REGARDS !